Utvärdering: Riktlinjer för hantering av sociala hälsorisker på arbetet

Vi skulle väldigt gärna vilja veta vad du som läst, och kanske tillämpat riktlinjerna, tycker om dem. Vår ambition är att alla våra riktlinjer ska vara praktiskt tillämpbara och ha ett tydligt språk – och samtidigt vara relevanta med ett användbart innehåll. Även du som bara läst delar av dem får gärna svara. Om du inte läst dem kan du ändå besvara de två första frågorna.

Dina svar bidrar till att utveckla och förbättra vårt framtida riktlinjearbete.

Stort tack för din medverkan!

1. Inom vilket område arbetar du?(Obligatoriskt)

2. Har du läst riktlinjerna?(Obligatoriskt)

3. I vilken grad upplever du att innehållet i riktlinjerna är lätta att ta till sig?(Obligatoriskt)

Ange ett nummer från 1 till 10.

Ange ett nummer från 1 till 10.

7. Riktlinjerna finns att ladda ner digitalt från mynak.se/publikationer. Om riktlinjerna skulle finnas att beställa i tryckt format, skulle du beställa det då?(Obligatoriskt)

8. Deltog du i webbinariet där riktlinjerna presenterades?(Obligatoriskt)

9. Har du tittat på det inspelade webbinariet om riktlinjerna?(Obligatoriskt)