Enkät inför uppdatering av riktlinjer vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Under 2023 gör vi en översyn och uppdatering av publikationen "Riktlinjer vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen". Inför uppdateringen skulle vi vara mycket tacksamma om du som läst och på något sätt tillämpat riktlinjerna vill besvara en enkät om vad du tycker om dem och om du har förslag på hur de kan utvecklas. Tack för ditt värdefulla bidrag!