För dig som är expert

Förslag på innehåll (ej klart)

 • Material till ”För dig som är expert”:
 • Processen for dummies
 • Intro till myndigheten
 • Ev. filmen om oss
 • Ev. filmen om ks
 • Referenssystem som vi använder
 • Projektplan
 • Manusmall
 • E-fakturering
 • Hur går avtalsskrivning till?
 • Kommunikation (klarspråk, språklagen, skrivregler, uppgifter som kommunikation behöver).
 • Äganderätt till arbetsmaterial och resultatet.
 • Förtydliga rollen som processledare. Processledaren är projektägare och leder externa experter/granskare och övriga interna resurser.

Det mesta ska framgå i avtalet och i den preliminära projektplanen men det är viktigt att redan i ett tidigt skede också muntligt informera om vad det innebär att medverka i kunskapsspridning av det färdiga resultatet. Det kan dels innebära att medverka vid kommunikationsaktiviteter som arrangeras i myndighetens regi, dels vikten av att de i sin egen kommunikation kring samt i eventuella kontakter med media som rör uppdraget nämner myndigheten som uppdragsgivare.

Övrig information som ska delges experterna är mallar för olika delar i kunskapsinhämtningen, exempelvis litteratursökning och urval av artiklar men också instruktioner för klarspråk, manusmall, att de förväntas korrekturläsa layoutad version med mera. På webbsidan (länk) har myndigheten samlat relevant information, aktuella mallar och rutiner, ”Verktygslåda för externa experter/alt Startpaket för experter”.

 • Instruera experter om skrivregler (bland annat klarspråk, fotnoter, källor och referenser). Ta fram instruktion för detta.