Aktuellt

Här hittar du nyheter och artiklar.

Filter

14 träffar(sida 2 av 2)
Finlands flagga vajar i vinden

Framgångsrikt arbete med arbetsmiljö i öster

En viktig del av vårt uppdrag är att aktivt delta i det internationella arbetsmiljöarbetet. I slutet av december besökte vi våra grannar i öster, Finland. I Finland bedriver det finska arbetshälsoinstitutet med stor framgång insatser och forskning inom arbetsmiljöområdet.

Vår medverkan i det internationella arbetsmiljöarbetet

En viktig del av vårt uppdrag är att aktivt delta i det internationella arbetsmiljöarbetet och att följa utvecklingen om arbetsmiljö inom EU. För att öka kunskapen om dessa frågor deltar myndigheten i ett flertal internationella nätverk och sammanhang.

Vi är utsedda till Sveriges kontakt i EU-Osha

Vårt internationella arbetsmiljöarbete stärks ytterligare i och med att vi är utsedda av regeringen att vara Sveriges kontaktpunkt, Focal Point, i EU-Osha. EU-Osha är EU:s arbetsmiljökontor och arbetar med att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatser i hela EU.